Metody fakturowania powierzchni

Rzadkie metody fakturowania powierzchni

Na ostateczny wygląd kamienia wpływa sposób obróbki, któremu się go poddaje. Szereg wykonywanych działań określa się mianem fakturowania powierzchni. Uzyskanie zamierzonego rezultatu osiąga się przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi i materiałów ściernych. Część zabiegów cieszy się ogromną popularnością i jest praktykowana przez większość zakładów kamieniarskich. Inne z kolei należą do rzadkości, jednak również zasługują na uwagę. Ich krótkie charakterystyki znajdziecie poniżej.

Mało popularne sposoby fakturowania powierzchni:

  • Faktura rwana – pozwala uzyskać powierzchnię o dość równomiernie rozmieszczonych wyrwach i wzniesieniach. Uzyskuje się ją poprzez odrywanie płatów kamienia przy pomocy odbijaków i grotów.
  • Faktura krzesana – jej charakterystyczną cechą są wyraźne ślady pochodzące od uderzeń narzędzi oraz głębokość rys nieprzekraczająca 2 cm. Polega na usuwaniu wierzchniej warstwy kamienia przy użyciu bardzo ostrych grotów.
  • Faktura grotowana – inaczej określana szpicowaną. To fakturowanie powierzchni przy wykorzystaniu bardzo ostrych grotów (tzw. szpicaków), którymi skuwa się zbędną warstwę materiału. W efekcie tego powstają równolegle położone względem siebie mniej lub bardziej widoczne bruzdy.
  • Faktura ciosana – stosuje się ją przy obróbce kamieni miękkich. W obrębie tej metody wyróżnia się dwie pomniejsze, mianowicie płasko-ciosaną i zębato-ciosaną. Powierzchnię „skuwa się” z nadmiaru masy i w ten sposób uzyskuje płaskie nacięcia o różnych wymiarach i głębokości.
  • Faktura dłutowana – ten sposób nadawania faktury polega na wykonywaniu równoległych bruzd o ostrych krawędziach na wcześniej wyrównanej powierzchni materiału. Do tego celu używa się płaskich dłut.
  • Faktura prążkowana – zwana również karbowaną. Twardy kamień obrabia się przy użyciu specjalnych młotków dłutowników i powstają równoległe bruzdy (prążki).
  • Faktura nacinana – ostatnia na naszej liście. To fakturowanie powierzchni stosuje się zazwyczaj na krawędziach kamiennych elementów. Rezultatem jej zastosowania są równoległe pasy złożone z poprzecznych bruzd o zaokrąglonym przekroju i dość ostrych krawędziach. Do pracy używa się szerokiego dłuta, a fakturę wykonuje na wcześniej wygładzonej powierzchni.

Na sam koniec warto dodać, że opisane wyżej sposoby fakturowania powierzchni stosuje się przede wszystkim w konserwacji zabytków. Wszystkie zabiegi wykonuje się ręcznie, tak by uzyskany efekt wizualny okazał się zadowalający.

Social tagging: > >

Comments are closed.