CAM dla toczenia – hyperMILL a obróbka tokarska

Nasz flagowy produkt – oprogramowanie hyperMILL, a dokładnie moduł tokarsko/frezarski hyperMILL® millTURN, w którym zintegrowane są wszystkie operacje toczenia oraz frezowania,  pozwala na kompleksową obróbkę elementów zawierających obszary do toczenia, jak i różne elementy frezarskie.

Łączenie operacji frezarskich i tokarskich w jednej obróbce CAM

Podstawowymi rodzajami obróbki skrawaniem są właśnie toczenie i frezowanie. W obu przypadkach chodzi o wykonanie określonych operacji za pomocą narzędzi skrawających, w celu uzyskania określonego efektu. Niejednokrotnie w procesie powstawania produktu wykorzystuje się zarówno technologie toczenia, jak i frezowania, dlatego idealnie, jeśli obie operacje da się połączyć w jednej obróbce.

CAM hyperMILL to kompleksowe rozwiązanie dla całego procesu toczenia i frezowania. Programowanie toczenia i frezowania odbywa się w tych samych oknach, z kolei generowanie kodu na centrum tokarsko-frezarskie – przy użyciu jednego postprocesora. Program posiada intuicyjny interfejs, który zapewnia szybkie wykonanie bardzo skomplikowanych detali i uzyskanie zamierzonego efektu.

hyperMILL® millTURN – cykle toczenia

Jeżeli chodzi o cykle toczenia, wyszczególniamy:

– Toczenie i wytaczanie zgrubne,

– Toczenie i wytaczanie wykańczające,

– Zgrubną obróbkę rowków,

– Wykańczającą obróbkę rowków,

– Obróbkę gwintów,

– Operacje wiertarskie,

– Obróbkę z użyciem napędzanych narzędzi.

Wszystkie cykle wyposażone są w kontrolę kolizji, ponadto z każdej operacji można wygenerować półfabrykat toczenia (2D) oraz półfabrykat frezowania (3D), a następnie użyć go do kolejnych operacji obróbczych. Wszystkie cykle toczenia po krótce omawiamy poniżej.

Toczenie i wytaczanie zgrubne

Jeżeli chodzi o pierwszy z wymienionych wyżej cykli, ścieżki narzędzia można generować równolegle do konturu obrabianego, osiowo lub promieniowo względem osi obrabianego detalu. Naddatki udaje się określać niezależnie dla całego modelu, a także oddzielnie dla osi X i osi Z. Ponadto warto zaznaczyć, że liczne opcje podejścia i wycofania narzędzia zapewniają bezkolizyjne i niezwykle gładkie wejścia oraz wyjścia narzędzia podczas obróbki. Niezwykle proste jest także przechodzenie z operacji toczenia do operacji wytaczania. Wystarczy zaznaczyć jedną opcję, a narzędzie, parametry oraz inne funkcje automatycznie dostosowywane są do operacji wytaczania.

Toczenie i wytaczanie wykańczające

Dzięki CAM hyperMILL operacje toczenia wykańczającego można bardzo szybko wykonać na bazie operacji toczenia zgrubnego. Jak to zrobić? Wystarczy skopiować zadanie toczenia zgrubnego, a w skopiowanym zadaniu wybrać opcję wykańczająca. Program sam dostosuje resztę parametrów skrawania. Oczywiście w przypadku obróbki wykańczającej obszarów wytaczanych, podobnie zresztą, jak w przypadku toczenia, wszystkie opcje i funkcjonalności są dostępne podczas wytaczania.

Zgrubna obróbka rowków

Kolejny cykl to obróbka rowków, które powszechnie występują w toczonych modelach. Rowki mogą być różne: promieniowe, osiowe, zewnętrzne, wewnętrzne – oprogramowanie hyperMILL umożliwia i ułatwia wykonanie każdego z nich. Obróbka zgrubna rowków może być przeprowadzona za pomocą różnych strategii, w zależności od potrzeb i preferencji technologa produkcji.

Wykańczająca obróbka rowków

Obróbka wykańczająca wszystkich rodzajów rowków może być przeprowadzona z jednego okna dialogowego. Cały rowek może być wykończony w jednym przejściu, ale wówczas zachodzi potrzeba zastosowania odpowiednich narzędzi. Wykończenie może odbywać się także w dwóch przejściach, kolejno z prawej i z lewej strony. Każdy programista jest w stanie dostosować ścieżki do swoich indywidualnych potrzeb, m.in. dzięki oferowanej przez program możliwości określenia kątów obróbki oraz rodzajów podejścia i wycofania narzędzia.

Obróbka gwintów

Gwinty to kolejny po rowkach częsty element toczonych modeli. Nacinanie gwintów umożliwia realizację zadania dla pojedynczego lub kliku cylindrycznych, stożkowych, wewnętrznych albo zewnętrznych gwintów, ze stałym skokiem. Nacinanie gwintów realizowane jest przez określenie jako drogi prowadzenia zewnętrznej krawędzi lub też wewnętrznej średnicy.

Operacje wiertarskie

Zasada programowania ścieżek w hyperMILL nie zmienia się w przypadku operacji wiertarskich wykonywanych na tokarkach. Okazuje się zatem, że programista ma do dyspozycji te same cykle, co w  przypadku frezowania. Może wykonywać wiercenia osiowe oraz wszelakiego rodzaju otwory kątowe i promieniowe, znajdujące się na określonym promieniu.

Obróbka z użyciem napędzanych narzędzi

Cykle dostępne w hyperMILL mogą być stosowane również w przypadku obróbki części tokarskich, wymagających zastosowania cykli frezarskich – obróbki z napędzanymi narzędziami. Szeroka baza tych cykli gwarantuje wykonanie nawet najbardziej skomplikowanych elementów frezarskich na wszelakiego rodzaju centrach tokarsko – frezarskich.

 

 

Social tagging:

Comments are closed.